Om deel te kunnen nemen aan een all road academy Cursus, Rit, Reis of Event zal U eerst moeten akkoord gaan met
onderstaande “Algemene voorwaarden”.
1)Algemene voorwaarden
-Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over een motorrijder, deelnemer of cursist, bestuurder of instructeur wordt zowel de mannelijk als de
vrouwelijke persoon bedoeld.
-Een deelnemer /cursist: diegene die in het bezit is van een geldig motorrijbewijs & de nodige ervaring (waar van toepassing – zie website) en zich
inschrijft voor een all road academy -Cursus, -Rit, -Reis,
-Event.
-Instructeur/ Begeleider/Teamlid/Helpende hand : een door all road academy aangestelde instructeur/beroepsmotorrijder/vrijwilliger.
2)Aansprakelijkheid van de deelnemer/cursist
Door in te schrijven en dit document te ondertekenen met gelezen en goedgekeurd geeft de cursist/deelnemer aan:
• Voldoende op de hoogte te zijn gebracht van de all road academy -Cursus, -Rit, -Reis, -Event waaraan hij/zij deelneemt.
• Dat hij deze voorwaarden grondig heeft gelezen en begrepen, en dat hij vragen erom heeft kunnen stellen.
• Te beseffen dat all road academy geen extra verzekering heeft afgesloten en dat deelname volledig op eigen risico is.
• Te beseffen dat schade, materieel of lichamelijk voor eigen rekening is, voortvloeiend uit welke aard dan ook. Voor ongevallen voor
tijdens of na een all road academy -Cursus, -Rit, -Reis, -Event wijst all road academy iedere verantwoordelijkheid of verplichting af met betrekking
iedere schade aan personen of anderszins.
• Te begrijpen dat hij elke oefening / traject die all road academy voorziet in een all road academy-Cursus, -Rit, -Reis, -Event, in twijfel mag trekken en
weigeren om dit uit te voeren, een alternatief/omleiding/oplossing wordt op vraag, David De Cort eigenaar eigenaar van all road academy,
aangereikt. Dit aan hem als hij erbij is of telefonisch op 0032 0484/811.869.
• Afstand te doen van ieder beroep op gerechtelijke instanties tegen all road academy of een van haar Instructeur/ Begeleider/Teamlid/Helpende
handen
• Akkoord te gaan met deze voorwaarden.
3)Zorgvuldigheid
All road academy zal zich inspannen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van zorgvuldigheid haar overeengekomen diensten aan
te bieden. Alle afwijkingen aan het vooropgestelde programma, ten gevolge van eender welke reden is te klasseren onder de woorden “avontuur”.
De dikke Vandalen omschrijft avontuur als: avon·tuur (het; o; meervoud: avonturen)
1-reeks spannende belevenissen
2-vreemde of onverwachte gebeurtenis: een avontuurtje kortstondige (buitenechtelijke) liefdesverhouding
Iedere deelnemer geeft aan hier mee te kunnen leven alvorens zich in te schrijven. Om voorzienbare risico’s en de daaraan verbonden schade
tijdens de reisroute te voorkomen en/of te beperken, draagt de deelnemer er zorg voor alle noodzakelijke informatie op eerste verzoek aan
All road academy ter beschikking te stellen.
De deelnemer zegt toe in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en verzekering (voor de opleidingen op openbare weg). Hij rijdt op eigen risico en
neemt deel aan de all road academy -Cursus, -Rit, -Reis, -Event met een deugdelijk motor, die voldoet aan de eisen van de opleiding EN aan de wettelijke
eisen met betrekking tot de inrichting van motorvoertuigen op twee wielen voor het land waar het desbetreffende voertuig is aangemeld.
De deelnemer/cursist zal redelijke aanwijzingen van de reisleider voor, tijdens en na de reisroute strikt opvolgen en in acht nemen.
4)Recht
All road academy behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren of uit te sluiten op basis van ongepast- negatief- gedrag ten opzichte van andere
deelnemers of organisatie, dit zonder mogelijkheid op enige terugbetaling (zie artikel 7)
5)Reglementen
Ieder deelnemer dient het verkeersreglement te volgen alsmede ook de bos/groencode te respecteren, iedere vervolging door inbreuken hierop zijn
ten laste van de cursist/deelnemer en kunnen nooit verhaald worden op all road academy of instructeurs/gidsen. Bij geval van twijfel kan u de lesgevende
instructeur daarover aanspreken op het punt dat u denkt in overtreding te zijn. (zie ook art.2)
6)Registreer & film materiaal-noteren routes-Vertonen
Het gebruik van registreer & film materiaal van welke aard ook met al dan niet de bedoeling het kopiëren/ vertonen/publiceren van routes/ritten van
Endurofun tijdens-voor of na, zal onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben en altijd gerechtelijk vervolgd worden. Het wordt beschouwd als
diefstal van bedrijfsgegevens die auteursrechtelijk beschermd zijn. Dit houdt ook in dat er streng toegekeken wordt op fototoestellen met GPS
locatie, gsm’s met tracking apps enz.
Vrijgeven van locaties in foto’s, filmpjes en op alle andere mogelijkheden, vallen onder bovengenoemde restrictie.
Filmen is sinds 2017 NIET MEER TOEGELATEN. (GPDRwetgeving)
7)Uitsluiting/verlaten/opgave/annulering/verplaatsing (zie artikel 4) Indien om welke redenen ook de deelnemer een all road cademy -Cursus, -
Rit, -Reis, -Event vroegtijdig onderbreekt/niet kan starten kan hij geen aanspraak maken op deels of volledige terugbetaling van de betaalde
som.
Aangekochte tickets voor cursussen, ritten & opleidingen zijn niet terug betaalbaar. U kan gebruik maken van het recht om zelf een vervanger te
zoeken die uw plaats in neemt. U kan uw ticket ten alle tijde doorverkopen aan een andere deelnemer, dit dien je niet te melden.
Verplaatsen van uw opleiding: Kan tot 21 dagen voor de training plaats vindt onder de voorwaarden die je onderaan leest.
U kan uw opleiding niet zelf verplaatsen in de reserveringsmodule, wij dienen jouw reservering handmatig te annuleren en maken jou een
tegoedbon met een geldigheidsdatum van 1 jaar, weet dat er €75pp administratiekost wordt aangerekend.
Voor het annuleren van reizen voor deze aangevangen is, gelden de annulatievoorwaarden van all road academy.
8)Gebruik van gegevens Door deel te nemen aan onze activiteiten geeft U aan dat U op de hoogte wenst te blijven van de evenementen en
acties van all road academy & ondersteunende partners, ook het gebruik van foto’s op de Endurofun site, folder en andere media wordt hiermee
toegelaten.
Natuurlijk gaan we ervan uit dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en hanteren de "all road acadmey's OFFROAD CODE"
• Respect voor de natuur • Respect vooreenieders eigendom (andere deelnemers, plantsoenen, akkers….) • Respect voor andere hobby’s die
we tegen komen, ruiters, wandelaars,fietsers,….. • Respect voor de organisatie Kan U zich hierin vinden, dan bent U van HARTE WELKOM
Achternaam……………………………………………………Voornaam……………………… Geboortedatum+plaats……………………………………………….
Huidige woonplaats……………………………………………………………………………………………………………… GSM………………………………………………
Merk motorfiets……………………………………………………. E-Mail…………………………………………@......................
Handtekening vooraf gegaan met gelezen en goedgekeurd datum: …………/…………/202.